Alfred logo

Oświadczenie o prywatności

Poświęć chwilę, aby przeczytać informacje o prywatności.

Dlaczego zbieramy te informacje?

Informacje te zbierane są w celu ułatwienia procesu rezerwacji pomiędzy klientem a dostawcą zakwaterowania. Dzięki nim możemy też prezentować inne oferty, na które wyrażasz zgodę i/lub jeszcze bardziej usprawniać proces rezerwacji w przyszłości.

W jakim celu gromadzimy informacje?

  • aby doskonalić i wspierać proces rezerwacji
  • aby umożliwić proces dobrowolnej rejestracji klienta w celu otrzymywania newslettera
  • aby zbierać dane statystyczne wykorzystania systemu do jego ewentualnej poprawy
  • zebrane informacje nie są wykorzystywane w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności nie są przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody

Kto ma dostęp do niektórych lub wszystkich zgromadzonych informacji?

  • Dostawca usług noclegowych, które rezerwujesz
  • Dostawca witryny i formularza rezerwacyjnego
  • Uprawnione do tego instytucje

Jaki dostęp do zebranych informacji gwarantujemy użytkownikom, których te dane dotyczą?

Dostęp do wszystkich zebranych informacji jest możliwy w dowolnym momencie na żądanie
Dostęp do wszystkich zebranych informacji jest możliwy w dowolnym momencie na żądanie